Nieuwsbrief december 2020

Stilstaand water staat niet stil (Watervlakken 1.1)

Watervlakken 1.0 was de eerste gegeorefereerde kaartlaag van alle stilstaande wateren in Vlaanderen. Ons grondgebruik is echter een dynamisch gegeven: nieuwe watervlakken worden gegraven en bestaande veranderen van vorm, functie of verdwijnen. Om de kaartlaag actueel te houden, moeten dan ook geregeld verbeteringen worden aangebracht.

De nieuwe kaartlaag Watervlakken 1.1 omvat 88.713 polygonen, bijna 2700 meer dan in de eerste versie. Hiervoor reviseerden we systematisch en vlakdekkend ruim een derde van het Vlaams Gewest, aan de hand van orthofotobeelden van 2018 en 2019 en het digitaal terreinmodel Vlaanderen. Ook ad-hocmeldingen van gebruikers en bijkomende terreinwaarnemingen werden gebruikt om extra watervlakken te digitaliseren, vormcorrecties aan te brengen en niet meer bestaande plassen te verwijderen. Gegevens over waterdiepte en hydrologische connectiviteit werden voor een aantal watervlakken in de attributentabel aangevuld

Watervlakken 1.1 is opgemaakt als shape- en GML-bestand en kan worden bekeken en gedownload via de catalogus van Geopunt (zoekterm ‘Watervlakken - versie 1.1’; www.geopunt.be). Het begeleidende rapport biedt de nodige achtergrondinformatie. Suggesties voor verdere aanvullingen en verbeteringen blijven welkom via het meldpunt watervlakken@inbo.be.

Kevin Scheers, An Leyssen, Vincent Smeekens, Carine Wils, Jo Packet, Geert De Knijf & Luc Denys.

Meer lezen? Leyssen A., Scheers K., Smeekens V., Wils C., Packet J., De Knijf G. & Denys L. (2020). Watervlakken versie 1.1: polygonenkaart van stilstaand water in Vlaanderen. Uitgave 2020. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (40). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}