Nieuwsbrief december 2020

Natuurrapport 2020: De Vlaamse biodiversiteit heeft nood aan een nieuw verhaal

Aan de hand van meer dan 150 indicatoren brengt het Natuurrapport 2020 de toestand van de Vlaamse biodiversiteit uitgebreid in beeld. De cijfers tonen aan dat het natuurbeleid dringend nood heeft aan een nieuwe aanpak: het belang van biodiversiteit voor onze samenleving moet ook in andere beleidsdomeinen en sectoren weerklank vinden.

Het rapport schuift een aantal aanbevelingen naar voor die ge├źnt zijn op de nieuwe Europese biodiversiteitsstrategie 2030. Naast klassiekers als de beschermde gebieden vergroten en verbinden, passeren ook suggesties voor een breed gedragen herstelplan, met concrete doelen voor verschillende maatschappelijke sectoren, en de nood aan fundamentele maatschappelijke veranderingen de revue.

De biodiversiteit in Vlaanderen staat onder zware druk:

  • Onze natuurgebieden zijn te klein en vormen eilandjes in een zee van bebouwing, infrastructuur en intensief landbouwgebied.
  • Ze worden overspoeld door een overdaad aan voedingsstoffen en vervuiling.
  • De klimaatverandering en de komst van invasieve uitheemse soorten brengen de natuur verder uit balans.

Op maandag 14 december stelden we het Natuurrapport online voor. U kan de opname ervan hier nog eens bekijken.

Ondanks de zware druk blijven, dankzij de inspanningen van het natuurbeleid, de oppervlaktes van onze meest kwetsbare natuurlijke ecosystemen de laatste decennia toch behouden of nemen ze licht toe. Een groter deel van onze natuur wordt nu beschermd en natuurgericht beheerd. Maar die successen leiden niet automatisch tot een betere ecosysteemkwaliteit of een herstel van bedreigde populaties. Daarvoor daalt de druk vanuit de omgeving onvoldoende. Bovendien gaan verbeteringen in Vlaanderen vaak gepaard met een toenemende druk op de biodiversiteit elders in de wereld.

Team Natuurrapport

Meer weten? Schneiders A., Alaerts K., Michels H.,Stevens M., Van Gossum P., Van Reeth W., Vught I. (2020). Natuurrapport 2020: feiten en cijfers voor een nieuw biodiversiteitsbeleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (2). Brussel.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}