Nieuwsbrief december 2022

Korteomloophout in België uitgespit

Drie grote hinderpalen staan een doorbraak van korteomloophout in Vlaanderen in de weg:

  • de wetgeving rond korteomloophout is onduidelijk
  • landbouwers kiezen liever voor voedselproductie dan houtproductie
  • de financiële opbrengsten zijn te laag

Toch wordt houtige biomassa een belangrijk onderdeel van de groene economie die zich aan het ontwikkelen is. Korteomloophout kan hieraan bijdragen zonder extra te moeten oogsten in onze schaarse bossen. Daarnaast biedt het ook veel ecologische voordelen die vaak onze hele maatschappij ten goede komen. Het gaat dan over verbinding van natuursnippers, vastleggen van koolstof en opvangen van stikstof dat in de waterlopen dreigt te sijpelen.

Toch wordt de investeringkost vooral door de eigenaar, vaak landbouwers, gedragen. In tijden van energiecrisis kan de verkoop van de biomassa een goede opbrengst leveren en dus de kosten waard zijn. Maar wanneer in de toekomst de energieprijzen terug dalen, wordt de teelt weer financieel minder interessant. Structurele financiering voor landbouwers die het landschap met korteomloophout onderhouden, kan dan een hulp zijn. Maar landbouwers kijken niet alleen naar de opbrengst voor hun teeltkeuze. De wetgevende obstakels en missende affiniteit zullen dus ook aangepakt moeten worden.

Jomme Desair, Julie Callebaut, Marijke Steenackers, Francis Turkelboom

Meer lezen: Desair, J., Callebaut, J., Steenackers, M., Turkelboom, F., De Smet, L. (2022). Short Rotation Coppice in Belgium, Review on Opportunities, Barriers and Effects. Reports of the Research Institute for Nature and Forest 2022 (28). Research Institute for Nature and Forest, Brussels. DOI: doi.org/10.21436/inbor.85964562

>> Meer over Ad-Libio, het project waar dit rapport in kadert

 

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}