Nieuwsbrief februari 2023

Advies in de kijker: Advies over de problematiek van vervuilende stoffen in Vlaamse zoetwatervissen

Mede door de recente aandacht voor de PFAS-vervuiling in Vlaanderen, rezen er eind 2022 opnieuw vragen over de vervuilingstoestand van wilde zoetwatervis. Al in 2017 gaf het INBO advies over de mogelijke risico’s van de consumptie van in het wild gevangen zoetwatervis. De concentraties van een aantal milieuverontreinigende stoffen waren toen zorgwekkend. Ondertussen zijn er nieuwe consumptienormen en zijn er nieuwe metingen van polluenten in zoetwatervissen uitgevoerd. Een herwerking van het advies was dus wenselijk.

In dit advies overlopen we kort de conclusies van oudere meetresultaten en studies, behandelen we de (nieuwe) normen, en toetsen we de nieuwe meetgegevens aan die (nieuwe) normen.

Hieruit blijkt duidelijk dat een belangrijk deel van de zoetwatervis in Vlaanderen nog steeds niet voldoet aan de internationale consumptienormen. Hoewel Vlaamse zoetwatervis zoals paling normaal niet in de supermarkten belandt, wordt ze vaak wel door de hengelaars zelf gegeten. Onderzoek toonde verhoogde concentraties van schadelijke stoffen in het lichaam van hengelaars aan. Dit houdt een potentieel gezondheidsrisico in. We adviseren dat de overheid strengere beleidsmaatregelen neemt om de burger te beschermen tegen polluenten in vervuilde vis uit openbaar water.

Lieve Vriens

Lees het integrale advies

Beeld boven: snoekbaars (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}