Nieuwsbrief februari 2023

Concurrentie voor poelkikker

In Vlaanderen komen drie nauw verwante soorten groene kikker voor. De poelkikker is daarvan de kleinste. Door hybridisatie met de uitheemse meerkikker staat het voortbestaan van de poelkikker onder druk. De hybride, ook bastaardkikker genoemd, kan opnieuw hybridiseren met poelkikker en op termijn de poelkikker genetisch wegconcurreren.

De poelkikker is een prioritaire diersoort waarvoor het INBO een meetnet opvolgt. Jaarlijks bezoeken we 20 poelen van dit meetnet om na te gaan of poelkikkers er zich voortplanten.

Per poel proberen we 50 dikkopjes te vangen. Vervolgens kijken we hoeveel daarvan zuivere poelkikkers zijn en hoeveel bastaard- of meerkikkers. Omdat ze visueel niet te onderscheiden zijn, gebeurt dat via genetisch onderzoek.

In 2022 vonden we  in 11 van de 20 poelen dikkopjes. In 9 daarvan waren er voldoende dikkopjes voor ons onderzoek. Elke groep dikkopjes was een mengsel van bastaardkikkers met poelkikkers en/of meerkikkers. Het percentage van poelen met de verschillende mengsels aan soorten ziet er als volgt uit:

Precentages systemen: 11% meerkikker en bastaardkikker, 56% poelkikker en bastaardkikker, 33% vnl. bastaardkikker

Poelkikker was meestal in de minderheid. Het lijkt er dus op dat in de onderzochte poelen poelkikker vaak in de verdrukking is.

Karen Cox, Leen Verschaeve, Jeroen Speybroeck, Loïc van Doorn

Beeld boven: poelkikker (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}