Nieuwsbrief februari 2023

Screening van invasieve plantensoorten in beschermde duinnatuur

Duinen beschermen niet alleen onze kust en het hinterland, ze herbergen ook schatten aan biodiversiteit. Je vindt er unieke soorten die afhankelijk zijn van stuivend zand, duinpannen, kruipwilgstruwelen en andere zeldzame habitats. Deze natuurparels worden echter sterk bedreigd door invasieve uitheemse planten.

De Europese Atlantische kustduinsystemen zijn kwetsbaar voor invasies. Uitheemse soorten uit aanpalende tuinen en aanplantingen komen in natuurgebieden terecht en verdringen er de inheemse vegetatie, fixeren het zand en veranderen de bodemeigenschappen. De beheerder moet daarop snel kunnen schakelen, voortdurend kennis opdoen over nieuwe beheertechnieken en goed weten welke de huidige en toekomstige probleemsoorten zijn. Het LIFE DUNIAS-project (DUNe restoration by tackling Invasive Alien Species) verwijdert op vele hectaren invasieve planten over de gehele Vlaamse kustlijn. Op die manier krijgen de duinen weer even zuurstof.

In samenwerking met LIFE DUNIAS organiseerde het INBO een workshop met experten uit de Europese Atlantische regio. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een rapport. Via een systematische risicoscreening (horizon scan) op meer dan 1300 uitheemse plantensoorten, werden de meest prioritaire soorten geïdentificeerd die een ernstige ecologische impact (kunnen) hebben op de Europees beschermde habitats van Atlantische duinen en schorren. Deze lijst kan doorwerken via preventieve acties, snelle verwijdering van nieuw opgedoken exoten en toezichtsystemen. Het rapport bevat aanbevelingen voor een betere opvolging van invasieve soorten in de monitoring voor de Habitatrichtlijn. Voor een selectie van soorten werd een wetenschappelijk onderbouwd overzicht gemaakt van mogelijke beheermethodes.

Tim Adriaens, Sam Provoost

Dunias logo

Meer lezen: Adriaens, T., D’hondt, B., Carael, S., Deconinck, D., Devisscher, S., Hillaert, J., Jacobs, I., Jansen, J., Oosterlynck, P., Strubbe, R., Van Gompel, W., Van Landuyt, W., Vercruysse, E., Paredis, R., Westra, T., & Provoost, S. (2022). Assessment of current and future invasive plants in protected dune habitats of the Atlantic coastal region - Including management accounts of selected species for the LIFE DUNIAS project (LIFE20 NAT/BE/001442). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. https://doi.org/10.21436/inbor.86703335

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}