Nieuwsbrief februari 2023

Een prioritering van invasieve soorten voor het Vlaamse natuurbeleid

Terreinbeheerders in Vlaanderen worden geconfronteerd met een breed spectrum van invasieve uitheemse soorten. Deze door de mens geïntroduceerde planten en dieren hebben een negatieve impact op natuur, volksgezondheid, infrastructuur en/of socio-economische activiteiten. Hoewel er ondertussen een uitgebreide wetgeving rond deze probleemsoorten bestaat, blijven er in de praktijk nog vele vragen bestaan over welke soorten nu best aangepakt worden, en door wie.

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos schreef het INBO het PrIUS-rapport. Dit rapport verzamelt kernstatistieken voor het gewestelijk natuurbeleid van alle soorten van de Europese verordening nr. 1143/2014, en enkele andere soorten. Het hoopt zo bij te dragen aan meer duidelijkheid rond geldende kaders, criteria voor prioritering en te nemen vervolgstappen.

Bram D’hondt

Meer lezen: D’hondt B, Hillaert J, Devisscher S, Adriaens T (2022). Een kader voor de aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen: een prioritering voor het natuurbeleid (PrIUS). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2022 (36). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.88096226

Beeld boven: Grote kroosvaren (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}