Nieuwsbrief februari 2023

Muntjak genetisch in kaart gebracht

De Chinese muntjak is een kleine, uitheemse hertensoort die door de mens in Europa is geïntroduceerd. In Groot-Brittannië groeide de soort uit tot een van de meest algemeen voorkomende hertachtigen. Met name voor het bosbeheer is zijn aanwezigheid in hoge dichtheden problematisch. Om een gelijkaardige uitbreiding op het Europese vasteland te vermijden, zijn EU-lidstaten verplicht om muntjak nauwgezet in de gaten te houden.

Het INBO onderzocht de verwantschappen tussen dieren uit Vlaanderen, zowel uit gevangenschap als uit het wild. Door variaties in het genoom op te sporen (SNP’s) en tussen individuen te vergelijken, konden we verwante groepen en zelfs familiale relaties afleiden. De resultaten tonen dat de in het wild levende muntjakken niet uit één introductie voortkomen, maar dat er genetisch gescheiden groepen zijn.

Europese wetgeving verbiedt kweek, uitwisseling en uitzetting van muntjak. De genetische referentiedatabank van het INBO vormt nu een belangrijk hulpmiddel voor handhavers, beheerders en wetenschappers in het verdere beleid rond deze soort.

Bram D’hondt, Io Deflem

Meer lezen: Deflem I, D’hondt B, De Corte Z, Mouton C, Van Breusegem A, Neyrinck S, Adriaens T, Mergeay J. Een genetische studie van Chinese muntjak in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2022 (23). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.84191641

Beeld boven: Chinese muntjak (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}