Nieuwsbrief juli 2022

Advies in de kijker: Advies over de staat van instandhouding van de bever in Vlaanderen

Het huidige soortbeschermingsprogramma voor de bever loopt af en zal worden opgevolgd door een beheerregeling. Om zo’n beheerregeling te kunnen maken, is het van belang te weten wat de actuele staat van instandhouding van de beverpopulatie is. Monitoring van het aantal territoria biedt daarvoor de beste aanpak.

Een vraag daarbij is of er in Vlaanderen één beverpopulatie voorkomt of twee van elkaar gescheiden deelpopulaties. Voorlopig blijven we uitgaan van twee deelpopulaties: één in het Scheldebekken en één in het Maasbekken. Om hier duidelijkheid in te krijgen, startte het INBO in 2020 een genetische screening. De resultaten daarvan zullen in 2024 beschikbaar zijn.

De Maaspopulatie staat in verbinding met Wallonië en Nederlands Limburg en vormt dus deel van een grotere populatie die zich in een goede staat van instandhouding bevindt. Hoewel de populatie van het Scheldebekken ook verbonden is met territoria in Wallonië, bevindt het zwaartepunt zich in Vlaanderen. Voor het bepalen van de staat van instandhouding in Vlaanderen houden we daarom verder enkel rekening met de territoria in het Scheldebekken.

Met vrij hoge betrouwbaarheid kunnen we aannemen dat in het Scheldebekken actueel minstens 189 bezette territoria aanwezig zijn. Dit aantal waarborgt 100 reproductieve eenheden zoals vereist in het soortbeschermingsprogramma. Het voldoet daarnaast zeer waarschijnlijk ook aan de onderliggende vereisten van een minimale leefbare populatie.

We besluiten hieruit dat de actuele staat van instandhouding van bever in Vlaanderen gunstig is voor beide populaties.

Frank Huysentruyt

>> Lees het integrale advies

Beeld boven: bever (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}