Nieuwsbrief juli 2022

Bouw mee aan de Urban Governance Atlas

Hebt u kennis van of ervaring met het natuurbeleid in de stad of werken met natuurgebaseerde oplossingen? Dan hopen we dat u deze kennis wil delen via de Urban Governance Atlas (stedelijke bestuursatlas) voor natuurgebaseerde oplossingen.

Het Europese INTERLACE-project ontwikkelt een interactieve online Atlas, die gebruikers in staat stelt om verschillende soorten beleidsinstrumenten te verkennen die worden toegepast in Europese en Latijns-Amerikaanse steden. Via inspirerende voorbeelden en geleerde lessen kan de Atlas steden ondersteunen om groener en inclusiever te worden en zo maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

De Atlas is niet alleen een bron van kennis, maar biedt ook de kans om deel uit te maken van een wereldwijde gemeenschap die aan natuurgebaseerde oplossingen werkt. Door bij te dragen aan de Atlas, kan het logo van uw organisatie of project op de website komen te staan.

Klinkt dit interessant? Deel uw ervaring via het invullen van een vragenlijst per beleidsinstrument dat u wil laten opnemen in de Atlas. Voor meer info, zie deze informatiepagina en korte inleidende video. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Het INTERLACE-project en de Urban Governance Atlas worden gecoördineerd door het Duitse adviesbureau Ecologic. Het INBO staat in voor onderzoek naar bestuur- en beleidsaspecten van groene stedelijke ruimte, en het toepassen van een gebruiksgerichte participatieve aanpak. Zo zorgen we dat overheden en andere actoren hun uitdagingen gerealiseerd zien in dit onderzoek.

Julie Callebaut, Dieter Mortelmans, Sander Jacobs, Michael Leone, Veronique Adriaenssens

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}