Nieuwsbrief juli 2022

Dataloggers brengen habitatgebruik van de fint in kaart

De fint is een Europees beschermde soort. Om meer te weten te komen over hoe deze vis gebruikmaakt van zijn leefgebied, voorzagen we dit voorjaar 60 finten van dataloggers. We voeren dit onderzoek uit in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De fint stelt hoge eisen aan zijn leefgebied. Deze soort plant zich voort in zoetwater, maar groeit op in zee. Door vervuiling en migratiebarrières is zijn leefgebied kleiner geworden, wat heeft geleid tot een sterke achteruitgang in Europa. We weten weinig over de fint, en zeker over de groeifase op zee weten we bijna niets. We hebben geen idee waar deze vissen zich ophouden, laat staan welk habitat ze gebruiken. Met de loggers hopen we hierover meer duidelijkheid te krijgen.

De dataloggers registreren de watertemperatuur en -diepte. Na verloop van tijd komen ze los van de fint en spoelen ergens aan. Wanneer zo’n datalogger gevonden wordt en naar het INBO teruggebracht, kunnen we de gegevens uitlezen en het traject van de fint reconstrueren.

Hou deze zomer de ogen dus open tijdens een strandvakantie, want wanneer u een datalogger vindt en hem ons bezorgt wacht een beloning van €50!

Door meer inzicht te verwerven over het habitatgebruik van de fint kunnen we gepaste beheermaatregelen aan de federale overheid voorstellen.

Pieterjan Verhelst

Beeld boven: fint met datalogger (foto INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}