Nieuwsbrief juli 2022

INBO onderzoekt herstel wetlands in Europa

Het INBO diende in 2021, samen met andere Europese instituten, een succesvol Horizon Europe onderzoeksvoorstel in, namelijk ALFAwetlands: “Restoration of natural wetlands, peatlands & floodplains as a strategy for fast mitigation benefits; pathways, trade-offs & co-benefits”. Het project ging op 1 juni van start en de coördinator van het project is LUKE, het Natural Resources Institute Finland. Er zijn 15 projectpartners uit 9 verschillende landen.

Het project wil de mogelijkheden in kaart brengen voor het herstel van Europese draslanden (wetlands). Draslanden maken 5 tot 8% uit van alle land op aarde en kunnen veel koolstof opslaan. In dit project zullen verschillende scenario’s voor klimaatverandering op Europese schaal gemodelleerd worden en dit in relatie tot de uitwisseling van broeikasgassen. Op locaties verspreid over Europa bouwen we 'living labs' uit. De richtlijnen die uit dit onderzoek komen, worden geïmplementeerd in het beleid, zoals in de LULUCF-verordening (Land Use, Land-Use Change and Forestry).

Het INBO vervult in het project volgende taken:

  • identificatie van succesvolle herstelstrategieën in al uitgevoerde grote herstelprojecten in Europa
  • harmoniseren en verbeteren van methoden en bestaande data, opbouw van een interactieve databank
  • inschatten van broeikasgas-voorraden (CO2, CH4, ...) onder verschillende vormen van landgebruik en herstel
  • opmaak van een referentietool voor de implementatie van best practices en effectief beleid voor draslandherstel
  • We voeren veldonderzoek uit in drie living labs: de Dijlevallei, de Zwarte Beek en de Vallei van de Zuidleie.

Verder zal het INBO ook meewerken aan aanbevelingen voor beleid en beheer in samenwerking met de Society for Ecological Restoration Europe (SER Europe).

Voor meer info over Alfawetlands kan je terecht bij Maud Raman.

Beeld boven: Vallei van de Zwarte Beek (foto Yves Adams - Vildaphoto)

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}