Nieuwsbrief juli 2022

Agro-ecologische landbouw en natuurherstel in het Brussels Gewest

Het Brussels Gewest zet zich in voor agro-ecologische voedselproductie en natuurherstel. Kunnen snippers (voormalige) landbouwgrond met groene bestemming in de rand van het Gewest beide doelen tegelijk dienen? Het Brusselse Gewest vroeg het INBO om inspiratie.

Via een enquête gingen we op zoek naar inspirerende agro-ecologische projecten in beschermde gebieden in binnen- en buitenland. We vonden er 76 en kozen op participatieve wijze de acht meest relevante voor Brussel voor diepgaander onderzoek.

Bij die acht projecten stelden we veel tevredenheid en een sterk ecologisch en sociaal engagement vast. Deze landbouwers zijn waardevolle partners in de realisatie van ecologische en sociale doelen. Ze vinden heel wat synergieën tussen agro-ecologische landbouw en natuurherstel, maar uiteraard ook trade-offs. Hun sleutel tot succes is de landbouw zo goed mogelijk te laten aansluiten op de lokale ecologische omstandigheden. Hun belangrijkste bezorgdheden zijn het gebrek aan duidelijkheid in de regelgeving en de onzekere toegang tot grond.

Ons advies aan het Brusselse Gewest is deze landbouwers te ondersteunen door:

  • hen langetermijnperspectief op het gebruik van grond te bieden
  • van in het begin de spelregels duidelijk te stellen
  • geregeld te overleggen en samen aan de doelen te werken
  • hen te betalen voor de maatschappelijke diensten die zij leveren
  • deze diensten ook te monitoren

De resultaten werden gevalideerd via een workshop met lokale betrokkenen.

Laura Lauwers, Myriam Dumortier

Meer lezen: Lauwers L., Van Kerckhove Y. & Dumortier M. (2022). Agro-ecological farming in (peri)urban protected areas: the agro-ecological farmers’ perspective on synergies and conflicts between nature and agriculture. Reports of the Research Institute for Nature and Forest 2022 (19). Research Institute for Nature and Forest , Brussels.

Beeld boven: foto INBO

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}