Nieuwsbrief Juli 2024

Memorandum Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen: Prioriteiten voor 2024-2029

De Vlaamse wetenschappelijke instellingen (VWI’s), waaronder INBO, publiceren een gezamenlijk memorandum met voorstellen voor een beter wetenschappelijk onderbouwd beleid. Hoewel de instellingen onder verschillende beleidsdomeinen vallen en onderzoek verrichten in uiteenlopende disciplines, zijn er gelijkaardige uitdagingen en wordt er nauw samengewerkt, onder meer op vlak van onderzoek, infrastructuur, Open Science en personeelsbeleid.

Het onderzoek van de VWI’s is zowel gericht op fundamenteel onderzoek als op de wetenschappelijke onderbouwing van beleidsbeslissingen door toegepast onderzoek. De Vlaamse wetenschappelijke instellingen spelen een cruciale rol in het tot stand komen, het uitvoeren en het opvolgen van de Vlaamse regelgeving voor landbouw, natuurbescherming, watergebonden infrastructuur, kunst en onroerend erfgoed. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en Plantentuin Meise hebben daarnaast een belangrijke publiekswerking.

In dit gemeenschappelijk memorandum stellen we onszelf kort voor en formuleren we voorstellen om te komen tot een beter wetenschappelijk onderbouwd beleid. We belichten ook actuele pijnpunten en stellen remediëringen voor, zoals:

  • versterken van het beleidsvoorbereidend onderzoek in de Vlaamse wetenschappelijke instellingen met een extra dotatie van de Vlaamse overheid
  • gelijke toegang voor de Vlaamse wetenschappelijke instellingen (met inbegrip van hun eigen vermogen) tot financieringskanalen voor wetenschappelijk onderzoek
  • de regelgeving van Vlaamse wetenschappelijke instellingen gelijkstellen met federale wetenschappelijke instellingen
  • financiële zekerheid voor het programma ‘internationale onderzoeksinfrastructuur’ via FWO-Vlaanderen
  • voldoende investeringsmiddelen voor vernieuwing van verouderde gebouwen en onderzoeksinfrastructuur
  • optimaliseren van het beheer van de historische kasteeltuinen en -parken van de Vlaamse overheid
  • bij een eventuele staatshervorming: streven naar logische clustering en schaalvergroting.

Hilde Eggermont

Beeld boven: Jeroen Mentens (Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}