Nieuwsbrief mei 2022

Bedreigde pissebedden in Vlaanderen?

Ongewervelden maken het grootste deel uit van onze biodiversiteit. Toch moet je ze met een vergrootglas zoeken in het natuurbeheer en -beleid. Vooral bodemorganismen worden vaak over het hoofd gezien. Ze leveren nochtans een noodzakelijke bijdrage aan een gezonde bodem en dus een gevarieerde biodiversiteit. Zo zijn pissebedden samen met regenwormen en miljoenpoten bijzonder belangrijk voor de afbraak van strooisel. Op die manier recycleren ze heel wat nutriënten uit de bodem.

Hoe het met deze diergroepen gaat, weten we nauwelijks. Om daaraan te verhelpen, bepaalden we de Rode-Lijststatus van de 34 soorten pissebedden die in Vlaanderen voorkomen. We deden dit op basis van historische en recent verzamelde gegevens. Voor de recente gegevens konden we beroep doen op burgerwetenschappers van de pissebeddenwerkgroep Spinicornis.

Eén soort bleek regionaal uitgestorven. Tien andere soorten zijn in mindere of meerdere mate bedreigd. De meest bedreigde soorten komen voor in oude bossen, kustbiotopen, langs propere waterlopen en in oude boerderijen en stallen. Initiatieven voor die laatste bieden in bepaalde gevallen de mogelijkheid om de waarde van cultureel erfgoed en gevarieerde landschappen en hun typische biodiversiteit mee op te nemen in natuurbeheerplannen.

Pallieter De Smedt, Pepijn Boeraeve, Gert Arijs, Stijn Segers, Jorg Lambrechts & Dirk Maes

Meer lezen: De Smedt, P., Boeraeve, P., Arijs, G., Segers, S., Lambrechts, J., Maes, D., 2022. A Red List of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) in Flanders (northern Belgium) and its implications for conservation. Journal of Insect Conservation (in druk). https://doi.org/10.1007/s10841-022-00390-7

Beeld boven: kleuroproller (foto Gert Arijs)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}