Nieuwsbrief mei 2022

To fly or not to fly? That is the question

De Sustainable Development Goals werden geformuleerd door de Verenigde Naties en willen ons stimuleren duurzame keuzes te maken. Ook het INBO evalueerde zijn beleid en bekeek waar het duurzamer kan. Iedereen binnen de organisatie kon voorstellen doen en evalueren. Zo kwamen we tot een haalbaar en gedragen plan voor ons aankoopbeleid, ons gebouw- en terreinbeheer, de organisatie van evenementen, gender- en diversiteitsbeleid, … Ook op het vlak van mobiliteit bekeken we meer duurzame keuzes.

Onze wetenschappers wisselen graag hun kennis uit met buitenlandse onderzoekers en maken dus al eens een dienstreis. Deze vorm van netwerking blijft belangrijk om de vinger aan de pols te houden van wat leeft binnen de wetenschap. Tegelijk zijn we ons bewust van de vervuilende uitstoot van vliegreizen.

In het pre-corona-jaar 2019 maakten INBO-medewerkers 67 dienstreizen met het vliegtuig. De totale CO2-uitstoot daarvan was 64 ton. Van die 67 dienstreizen waren er 13 intercontinentaal. Met een aandeel van nog geen kwart van het aantal dienstreizen via het vliegtuig, hebben die intercontinentale vluchten wel een CO2-uitstoot van 34 ton. Dit is 53% van de totale CO2-uitstoot door vliegreizen in 2019.

Met volgende acties uit het SDG-actieplan willen we onze dienstreizen duurzamer maken:

  1. We kijken kritisch naar de intercontinentale dienstreizen en vervangen deze waar zinvol door online deelname. Sinds de corona-pandemie is iedereen wat meer vertrouwd met online vergaderen en zijn de instrumenten hiervoor sterk verbeterd.
  2. Voor de kortere afstanden streven we ernaar om onder de 1000 km geen vliegreizen te maken.
  3. We vergoeden de milieuschade via een CO2-compensatie: dit is een bijdrage van het INBO aan duurzame-energieprojecten.

Op de INBO-website staan nog meer acties waar we de komende jaren op willen inzetten. We hopen hiermee te inspireren, zodat we samen kunnen bijdragen aan de realisatie van de Sustainable Development Goals.

Tom Robberecht, Lymke Janssens, Irina De Landtsheer

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}