Nieuwsbrief november 2020

Nieuwsbrief november 2020

Save the date: voorstelling Natuurrapport 2020: maandag 14 december, 10-12u

Op maandag 14 december stelt het INBO zijn Natuurrapport voor. Meer dan 150 indicatoren belichten nauwgezet de actuele toestand en trend van de biodiversiteit in Vlaanderen. Naast cijfers voor het beleid presenteert het Natuurrapport ook 20 concrete aanbevelingen: wat kunnen we doen om het tij te keren?
De voorstelling van het Natuurrapport zal live gestreamd en opgenomen worden. Hou alvast de website van het INBO in de gaten voor de praktische details.

Ervaringen Vespa-Watch gebundeld

In het burgerwetenschapsproject 'Vespa-Watch' werken imkers en andere burgers samen met wetenschappers om de verspreiding van de invasieve Aziatische hoornaar tegen te gaan. De ervaringen werden nu gebundeld in een rapport. De Vespa-Watch website is het centraal meldpunt voor waarnemingen van Aziatische hoornaars en hun nesten.

eDNA als perfecte methode om habitatgebruik van rugstreeppad in kaart te brengen

In het kader van een onderzoek in opdracht van Havenbedrijf Antwerpen, nam het INBO afgelopen zomer eDNA-stalen in een dertigtal waterpartijen in het havengebied. We zochten specifiek naar de rugstreeppad, en kregen een duidelijk beeld van aanwezigheid én omvang van de populaties.

Advies in de kijker: over de impact van drones op Natura 2000-doelen

Nu er meer en meer drones ingezet worden, rijst de vraag of het gebruik ervan in natuurgebieden bepaalde kwalijke gevolgen voor de natuur kan hebben

‘Actueel-Relevant-Potentieel-Leefgebieden’-kaarten van Europees en Vlaams prioritaire soorten beschikbaar

We hebben de potentiële leefgebiedenkaarten met actuele verspreidingsinformatie verfijnd door een buffer te trekken die overeenkomt met de kolonisatiecapaciteit van de soorten. Daardoor kregen we kaarten met het Actueel Relevant Potentieel Leefgebied. Die kaarten kan je nu downloaden.

Slechte verbinding tussen populaties van vliegend hert

Er zijn aanwijzingen van verbondenheid van de populaties vliegend hert in het verleden, maar nu lijken ze vooral op zichzelf aangewezen. Het zijn niet noodzakelijk de mannetjes die de betere verspreiders zijn, maar vooral de vrouwtjes. De noodzakelijke beheermaatregelen richten zich dus best op de vrouwelijke vliegende herten.

Succesvolle herintroductie van zwarte populier langs de Maas

De inheemse, Europese zwarte populier speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van ooibos. Duizenden jonge populieren kiemen op de grindbanken van de Grensmaas. Het zijn hoofdzakelijk zuivere Europese zwarte populieren, zo blijkt uit genetisch onderzoek. De herintroductie van 2002-2005 was dus succesvol, want vroeger trof je er hoofdzakelijk cultuurpopulieren aan.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}