Succesvolle herintroductie van zwarte populier langs de Maas

Terug

Succesvolle herintroductie van zwarte populier langs de Maas

Herstel van rivierbos is een prioriteit binnen het biodiversiteitsbehoud en van strategisch belang in het kader van klimaatverandering. De herstelde rivierdynamiek van de Grensmaas biedt kansen voor de ontwikkeling van Europees beschermd zachthoutooibos.

De inheemse, Europese zwarte populier speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van ooibos maar er zijn te weinig autochtone bomen overgebleven die kunnen dienen als bronpopulatie voor herstel van deze soort. Daarom kwam er een herintroductie in de periode 2002-2005. In het gebied komen ook cultuurpopulieren voor. Omdat die zich verspreiden via pollen en zaden kan vermenging ontstaan met de zeldzame Europese zwarte populier waardoor deze op termijn verloren gaat.

In opdracht van De Vlaamse Waterweg evalueerde het INBO het herintroductieproject. We vergeleken de genetische herkomst van populieren op de grindbanken voor en na de herintroductie met behulp van moleculaire DNA-merkers.

Daaruit blijkt dat er duizenden jonge populieren kiemen op de grindbanken. Het zijn hoofdzakelijk zuivere Europese zwarte populieren; 98% van de onderzochte zaailingen kwam voort uit de geherintroduceerde zwarte populieren. De herintroductie was dus succesvol. De huidige resultaten staan in schril contrast met de situatie voor de herintroductie; toen domineerden zaailingen van de exotische cultuurpopulieren de grindbanken.

Contact: An Vanden Broeck

Meer lezen:

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}