‘Actueel-Relevant-Potentieel-Leefgebieden’-kaarten van Europees en Vlaams prioritaire soorten beschikbaar

Terug

‘Actueel-Relevant-Potentieel-Leefgebieden’-kaarten van Europees en Vlaams prioritaire soorten beschikbaar

In 2018 werden ‘potentiële-leefgebiedenkaarten’ gemaakt voor een aantal Europees en Vlaams prioritaire soorten (Maes et al., 2019). We maakten hiervoor gebruik van de ‘GeoDynamiX’-toolbox van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). Met behulp van allerlei beschikbare kaartlagen (Biologische Waarderingskaart, de bodemkaart, de watervlakkenkaart, enzovoort) en gedetailleerde kennis over de eisen van elke soort bakende dit model heel gedetailleerde kaarten af met locaties waar deze soorten potentieel zouden kunnen voorkomen in Vlaanderen.

De software hield geen rekening met de actuele verspreiding van de soorten en bakende ook gebieden af waar de soort nu niet voorkomt of ook niet kan geraken. Zo kreeg je voor sommige soorten te grote gebieden afgebakend als potentieel geschikt leefgebied, en waren deze kaarten niet altijd inzetbaar voor beleidsdoeleinden.

Om hieraan te verhelpen, verfijnden we de potentiële leefgebiedenkaarten met actuele verspreidingsinformatie van de soorten door rond de locaties waar ze momenteel voorkomen een buffer te trekken die overeenkomt met hun kolonisatiecapaciteit. Door na te gaan welke potentiële leefgebieden overlappen met hun actuele verspreiding (inclusief de kolonisatiebuffer) kregen we kaarten met het Actueel Relevant Potentieel Leefgebied (ARPL; Maes et al., 2016).

Deze kaarten bevatten dus alle gebieden waar soorten momenteel voorkomen, maar ook de potentiële leefgebieden die vanuit deze locaties door de soort te bereiken zijn (zie figuur). Dit maakt de ARPL-kaarten tot een praktischer instrument in allerlei beleidstoepassingen dan de vroegere ruime potentiële leefgebiedenkaarten.

Door een samenwerking tussen het INBO en ANB zijn deze ARPL-kaarten sinds kort ook beschikbaar als webservice en zijn ze te downloaden voor gebruik in GIS-toepassingen.

Contacteer: Dirk Maes & Carine Wils
Tine Mandonx, Torkild Verschelde & Floris Verhaeghe (ANB)

Dowloads

 

Potentieel leefgebied van de boomkikker

Potentieel geschikt leefgebied (oranje) en actueel relevant potentieel leefgebied (ARPL, groen) voor de boomkikker in Noord-Limburg. De oranje locaties zijn op basis van de ecologie van de boomkikker potentieel geschikt leefgebied, maar de soort komt er momenteel niet voor. De groene locaties zijn actuele populaties of kunnen door de boomkikker worden gekoloniseerd.

 

Referenties 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}