Save the date: Voorstelling Natuurrapport 2020

Terug

Save the date: Voorstelling Natuurrapport 2020

2020 is een scharnierjaar in de biodiversiteitsstrategie. De Europese strategie 2011-2020 loopt af en er ligt een ontwerp klaar voor een vervolgstrategie. Vooraleer we maatregelen nemen om de nieuwe strategie in te vullen, is het belangrijk om de toestand in Vlaanderen grondig te analyseren.

Er zijn in 2020 al een aantal rapporten (LPI van het Wereldnatuurfonds en de zesjaarlijkse rapportering van het Europees Milieuagentschap) verschenen die de toestand en trend van de staat van de biodiversiteit in België schetsen.

Op maandag 14 december van 10-12u stelt het INBO zijn Natuurrapport voor. Meer dan 150 indicatoren belichten nauwgezet de actuele toestand en trend van de biodiversiteit in Vlaanderen. De vaststellingen zijn gelijklopend: er is een lichte verbetering merkbaar in deelaspecten, maar globaal gezien gaat het slecht met de biodiversiteit in Vlaanderen. Achterliggende drukfactoren stagneren en blijven te hoog om op korte termijn vooropgestelde natuurdoelen te realiseren.

Naast cijfers voor het beleid presenteert het Natuurrapport ook 20 concrete aanbevelingen: wat kunnen we doen om het tij te keren?

De voorstelling van het Natuurrapport zal live gestreamd en opgenomen worden. Hou alvast de website van het INBO in de gaten voor de concrete details.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}