eDNA als perfecte methode om habitatgebruik van rugstreeppad in kaart te brengen

Terug

eDNA als perfecte methode om habitatgebruik van rugstreeppad in kaart te brengen

Dankzij de eDNA-barcoding methodiek zijn we vandaag de dag in staat om de aanwezigheid van moeilijk waarneembare soorten op een efficiënte manier te bepalen. Deze techniek is dus uitermate geschikt om in waterpartijen de aanwezigheid van moeilijk waarneembare soorten of soortengroepen, zoals amfibieën en vissen, te detecteren. In een volgende stap willen we met deze methode bijkomend de dichtheid van de waargenomen soorten inschatten .

In het kader van een onderzoek in opdracht van Havenbedrijf Antwerpen, nam het INBO afgelopen zomer eDNA-stalen in een dertigtal waterpartijen in het Antwerps Havengebied. Omdat in dit gebied rugstreeppad voorkomt, keken we specifiek ook naar deze soort. Uit de resultaten blijkt dat we met deze aangepaste methode niet enkel een duidelijk beeld kunnen bekomen van waar de rugstreeppad vandaag aanwezig is, maar dat we ook een accurate inkijk kunnen krijgen over de omvang van de populaties.

Opmerkelijk is ook dat we in grote waterpartijen in staat zijn om het habitatgebruik van de rugstreeppad in kaart te brengen. Dit toont eens te meer de mogelijkheden van deze methode.

Gedetecteerde aanwezigheid van rugstreeppad (beeld INBO)

eDNA resultaten verkregen via ddPCR, die (a) aanwezigheid en relatieve dichtheid van rugstreeppad in het netwerk van Ecologische Infrastructuur van het havengebied van Antwerpen weergeeft, en (b) bijkomend inzichten verschaft in het habitatgebruik binnen een grote waterpartij

Contacteer Rein Brys

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}