Advies in de kijker: over de impact van drones op Natura 2000-doelen

Terug

Advies in de kijker: over de impact van drones op Natura 2000-doelen

Drones worden steeds meer gebruikt: binnen diverse werkgebieden, puur recreatief, en ook voor monitoring en onderzoek van natuurwaarden. Tot op vandaag regelen nationale wetgevingen het gebruik ervan, met sterk afwijkende regels in verschillende lidstaten tot gevolg. Om hiermee komaf te maken, vaardigde de EU een nieuwe Uitvoeringsverordening (EU 2019/947) uit waarvan de bepalingen op 31 december 2020 van toepassing worden.

Een voor België belangrijke wijziging is dat recreatieve vluchten voortaan boven openbaar domein zullen mogen doorgaan, door personen die enkel een online training en test hebben doorlopen of soms zelfs zonder brevet. Er ontstaat bijgevolg een risico dat de nieuwe regelgeving zal leiden tot een verhoogde druk van dronevluchten boven natuurgebieden en grote openruimtezones. Bijgevolg kan dit mogelijk een ernstige verstoring vormen voor Natura 2000-doelsoorten of hun leefgebied. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan doortrekkende en overwinterende watervogels, weidevogels en broedvogels, maar ook aan zoogdieren.

In dit advies gaan we, op basis van literatuur, eerst na wat de mogelijke negatieve gevolgen van dronegebruik op de Natura 2000-doelen in Vlaanderen kunnen zijn en op welke manier deze vermeden of beperkt kunnen worden. Daaruit leiden we aanbevelingen af voor ruimtelijke, temporele en/of operationele restricties op het dronegebruik.

Contacteer Lieve Vriens

>> Lees het integrale advies

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}