Ervaringen Vespa-Watch gebundeld

Terug

Ervaringen Vespa-Watch gebundeld

In het burgerwetenschapsproject 'Vespa-Watch' werken imkers en andere burgers samen met wetenschappers om de verspreiding van de invasieve Aziatische hoornaar tegen te gaan. De ervaringen werden nu gebundeld in een rapport. De Vespa-Watch website, ontwikkeld door het INBO, is ondertussen goed bekend als centraal meldpunt voor waarnemingen van Aziatische hoornaars en hun nesten.

Het project leverde heel wat kennis op rond de soort, haar ecologie en invasiedynamiek. Het betrekken van burgers bij de surveillance van een invasief insect levert allerlei voordelen op: er is een snelle doorstroom van informatie mogelijk en ook het grote publiek is snel bewust van de problematiek. Hierdoor ontstaat een groter draagvlak voor de bescherming van bestuivingsdiensten van de inheemse bijen en insecten in het algemeen. De vele outreach-activiteiten (lezingen, publicaties, bioblitzes, ...) hebben hieraan bijgedragen.

Het Vespa-Watchmeldportaal ontving op twee jaar tijd 342 geverifieerde meldingen van Aziatische hoornaar en tot op vandaag 85 meldingen van nesten. In totaal werden in Vespa-Watch meer dan 4000 waarnemingen ingevoerd van 50 verschillende soorten insecten, waaronder ook een aantal van weinig gekende en zeldzame soorten. Waarnemingen van Aziatische hoornaar maakten slechts 10% uit van het totaal aantal meldingen, 67% van de waarnemingen waren Europese hoornaar. In de loop van het project nam echter het aandeel correct herkende wespen toe, een indicatie dat de communicatie-inspanning loont.

Meldingen van hoornaars kan je nog steeds doorgeven op vespawatch.be. In afwachting van een officiële beheerregeling voor deze invasieve exoot en structurele steun voor de bestrijding vanuit de Vlaamse Overheid, wordt de samenwerking tussen het INBO en Honeybee Valley voortgezet. Burgers, imkers, brandweerlieden en wetenschappers verenigen zich nog steeds om de Aziatische hoornaar te bestrijden. Geïnteresseerden kunnen zich ook aansluiten op de Facebookpagina.

Contacteer Tim Adriaens

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}