Nieuwsbrief september 2021

Indicator in de kijker: Aantal actieve jagers

Deze indicator toont de evolutie van het aantal jagers actief in Vlaanderen. Ze doet dit aan de hand van het aantal jachtverloven en jachtvergunningen dat jaarlijks voor een jachtseizoen afgeleverd wordt. Dat aantal daalde vanaf de start van de indicator in het jachtseizoen van 1994-1995 tot het jachtseizoen van 2004-2005. Vanaf het jachtseizoen 2006-2007 blijft het aantal jagers echter relatief constant op ongeveer 13.000 jagers. In 2020-2021 zien we wel een daling, mogelijk een gevolg van de coronapandemie.

Lieve Vriens 

>> Naar de indicator

(foto boven Yves Adams - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}