Nieuwsbrief september 2021

LIFE RIPARIAS gaat live

In LIFE RIPARIAS (Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species) gaan de Belgische overheden de komende jaren (2021-2026) samen invasieve soorten aanpakken in en langs rivieren. Het project loopt in de stroomgebieden van de Dijle, de Zenne en de Mark, en focust op de bestrijding van invasieve water- en oeverplanten en Amerikaanse rivierkreeften. Vele van deze soorten staan op de Unielijst van de Europese Exotenverordening. Het project zal ook datasystemen en beslissingsondersteunende tools opleveren die in de toekomst de bestrijding efficiënter laten verlopen.

Jaarlijks duiken er nieuwe exoten op. Terreinbeheerders moeten dan snel kunnen schakelen en beslissen welke soorten ze beheren en met welke methodes. Bij bestrijding op schaal van rivierbekkens is coördinatie tussen verschillende beheerders cruciaal. Veel soorten worden via de rivier verspreid en goede gegevens over hun verspreiding spelen een grote rol in de organisatie van het beheer.

Gegevens over invasieve soorten en hun beheer zitten verspreid over allerlei databanken die niet allemaal als open data beschikbaar zijn. Het INBO werkt in RIPARIAS aan het open publiceren, samenbrengen en visualiseren van deze gegevens. Op die manier zijn ze snel beschikbaar voor beheerders via een vroegewaarschuwingssysteem. Ook het registreren van beheeracties maakt deel uit van de oefening. Daarnaast draait het INBO mee in de monitoring van exoten in het projectgebied, en brengt het kennis in voor de opmaak van alarmlijsten van nieuwe problematische exoten.

RIPARIAS wordt gefinancierd door de Belgische overheden met steun van het Europese Life programma. Het heeft een totaal budget van 7 miljoen euro verdeeld over 10 partnerorganisaties. Leefmilieu Brussel coördineert het project. Voor Vlaanderen participeren de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het INBO. De Waalse Overheid (SPW), de contrats de rivière Dendre, Senne en Dyle-Gette, de Universiteit van Luik en het Belgisch biodiversiteitsplatform vervolledigen het lijstje.

Damiano Oldoni,  Bram D’hondt en Tim Adriaens

Op de hoogte blijven? Meld je aan op de RIPARIAS-nieuwsbrief  / RIPARIAS op TwitterRIPARIAS op Facebook

RIPARIAS logo

(foto boven: E. Branquart)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}