Nieuwsbrief september 2021

Advies in de kijker: brandschade in Brecht

In april 2021 brandde 565 hectare van het militair domein Groot Schietveld in Brecht af. Doordat de brand zo omvangrijk was, plaatselijk diep in de bodem doordrong en plaatsvond op een ongunstig moment in de levenscyclus van dieren en planten, werd gevreesd voor zeer ernstige ecologische schade.

In een advies brengt het INBO deze schade in kaart en geven we aan welke acties nodig zijn om de natuurwaarden zo goed mogelijk te herstellen. Het advies bevat een berekening van de afgebrande oppervlaktes per habitattype en een beschrijving van de directe impact op habitats en soorten. We geven vervolgens aan hoe de schade hersteld kan worden en benadrukken hierbij enkele aandachtspunten. Het is ook belangrijk om tijdens het herstelbeheer de vinger aan de pols te houden om het beheer aan te passen waar nodig. Hiervoor is gericht vervolgonderzoek nodig van de evolutie van de habitats en fauna na de brand. We concretiseren welke data, analyses en activiteiten nodig zijn om het herstelbeheer te begeleiden.

Marijke Thoonen

>> Het integrale advies

(boven: na de brand in de Liereman, foto Yves Adams - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}