Nieuwsbrief september 2021

Natural capital accounting: een groeiend verhaal

Begin dit jaar nam de Statistische Commissie van de Verenigde Naties het System of Environmental-Economic Accounting—Ecosystem Accounting (SEEA EA) aan als internationale statistische standaard. Ecosystem accounting is een onderdeel van natural capital accounting. Deze boekhoudkundige methode biedt een kader om (veranderingen in) natuurlijk kapitaal - biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten - en het belang hiervan voor onze economie, onze welvaart en ons welzijn te meten en systematisch op te volgen in de tijd.

De Europese Commissie bereidt regelgeving voor die lidstaten zal verplichten aan ecosysteem accounting te doen. In Vlaanderen wachten we daar niet op om uit de startblokken te schieten. We ontwikkelen en evalueren verschillende pilootprojecten. Zo verwerven we inzicht in de mogelijkheden en vereisten van ecosystem accounting voor Vlaanderen.

De ontwikkeling van ecosystem accounting voor een land of regio is zeer data- en kennisintensief. Het vergt een doorgedreven samenwerking tussen entiteiten en disciplines. Die samenwerking speelt niet alleen op niveau Vlaanderen, maar ook internationaal. Via kennisinnovatie- en kennisdelingsprojecten investeren de Europese Commissie en haar internationale partners in de ontwikkeling en verspreiding van kennis en ervaringen met ecosystem accounting.

Het INBO is samen met het VITO partner in het Horizon2020 MAIA project. Samen met Statistiek Vlaanderen haalden we een eerste Eurostat grant binnen. De middelen uit deze projecten en de uitwisseling met de betrokken partners helpen ons om ecosystem accounting in Vlaanderen op te starten én gezamenlijke uitdagingen in dit nieuwe onderzoeksveld aan te pakken.

Lieven De Smet, Merlijn Jocqué

(boven: Europese wijk, Brussel, still uit INBO-video)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}