Natura 2000 - Andere wetenschappelijke instrumenten voor beleid en beheer

Gewestelijke natuurdoelen

In 2010 legde de Vlaamse regering de gewestelijke natuurdoelen vast. Die geven weer wat in Vlaanderen nodig is om een gunstige staat van instandhouding te realiseren voor de Europees beschermde habitattypes en soorten.

Samen met het Agentschap Natuur en Bos maakte het INBO een rapport op Gewestelijke doelstellingen voor de habitats en soorten van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn voor Vlaanderen dat deze gewestelijke natuurdoelen wetenschappelijk onderbouwt.

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}