Natura 2000 - Andere wetenschappelijke instrumenten voor beleid en beheer

Leefgebieden voor Natura 2000-soorten en habitattypische soorten

Potentiële leefgebiedenkaarten van beleidsrelevante soorten geven weer waar deze soorten potentieel zouden kunnen voorkomen in Vlaanderen. Ze zijn gebaseerd op kennis over de ecologische vereisten van de soort, en gedetailleerde kaartlagen van het natuurlijk milieu.

Actueel relevante potentiële leefgebiedenkaarten beperken het potentiële leefgebied tot die locaties waar de soort actueel voorkomt of waar ze kan geraken (dit is afhankelijk van de dispersie-/kolonisatiecapaciteit van de soort). Deze kaarten bevatten dus alle gebieden waar de soort momenteel voorkomt, maar ook de potentiële leefgebieden die vanuit deze locaties door de soort te bereiken zijn.

>> Meer informatie over leefgebiedenkaarten

>>Webviewer van de potentiële leefgebieden

>>Raadpleging Actueel relevante potentiële leefgebieden:

Publicaties (chronologisch):

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}