Natura 2000 - Andere wetenschappelijke instrumenten voor beleid en beheer

Lokale staat van instandhouding

De rapporten over de lokale staat van instandhouding (LSVI) hebben als doel:

  • voor habitats: de ontwikkelingsgraad van een habitat op terrein te bepalen
  • voor soorten: de toestand van hun populatie en van hun leefgebied in een gebied te bepalen

Publicaties

De vorige versies van deze rapporten zijn niet meer van toepassing. Als je data conform aan deze versie bezit, en ze toch nodig hebt, kan je ze hier vinden:

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}