Natura 2000 - Andere wetenschappelijke instrumenten voor beleid en beheer

Natura 2000 gebieden

De website Natura 2000 Gebieden bundelt alle informatie per Habitat- en Vogelrichtlijngebied. Ook de besluiten en onderbouwende rapporten voor de vastlegging van de specifieke instandhoudingsdoelen (S-IHD) per gebied zijn daar te vinden, via het onderdeel ‘Publicaties’.

Het Europese Milieuagentschap (EMA) bundelt de gebiedsinformatie afkomstig van alle lidstaten via zijn Natura 2000 Network Viewer.

Om tot die kaarten te komen houdt elke lidstaat per speciale beschermingszone een 'gebiedsinformatieformulier' (ook gekend als ‘standaardgegevensformulier’ of ‘standard data form’) actueel. Elk land maakt die regelmatig over over aan de Europese Commissie (EC). Voor de EC is dit één van de essentiële informatiebronnen voor het Europese beleid rond Natura 2000.

Achtergronden en data voor Vlaanderen vind je in twee publicaties:

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}