Natura 2000 - Andere wetenschappelijke instrumenten voor beleid en beheer

Beschikbare ecologische data voor Passende Beoordeling

De gegevensbronnen hieronder zijn publiek beschikbaar en kunnen o.a. gebruikt worden bij de opmaak van een Passende Beoordeling.

Achtergrond rond de Passende Beoordeling vindt u op de website van Natuur en Bos.

Biotiek habitats

Biotiek soorten

  • Florabank geeft data over flora in Vlaanderen.
  • Inboveg geeft data over vegetaties in Vlaanderen.
  • Meetnetten geeft data over een selectie van beschermde en prioritaire soorten in Vlaanderen.
  • VIS geeft data over vis in Vlaanderen.

Abiotiek habitats

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}