Nieuws

Terug naar overzicht

Nieuws mei 2022

Bedreigde pissebedden in Vlaanderen?

We bepaalden de Rode-Lijststatus van de 34 soorten pissebedden die in Vlaanderen voorkomen op basis van historische en recent verzamelde gegevens.
Eén soort bleek regionaal uitgestorven. Tien andere soorten zijn in mindere of meerdere mate bedreigd.

ZEEKERWETEN, Citizen science aan de kust

Op zondag 8 mei (10.00 - 16.00 u.) vindt het eerste burgerwetenschapsfestival aan onze kunst plaats: ZEEKERWETEN. Tijdens dit openluchtevenement ontdek je als burger hoe je mee onderzoek voert en data verzamelt over de biodiversiteit van de kuststreek. Zo word je zelf een volwaardige burgerwetenschapper. Het wordt een verrassende en boeiende dag voor jong en oud, vol actie en boeiend onderzoek. Help jij mee de wetenschap vooruit?

Translocatieplan voor de bedreigde heivlinder in Vlaanderen

Uit een genetische populatiestudie van de heivlinder in Vlaanderen, in opdracht van Natuur en Bos en met Natuurpunt, bleek dat de genetische diversiteit over het algemeen vrij laag was. We vonden ook een zeer lage uitwisseling van individuen (en dus genen) tussen de regio’s en tussen de populaties. Op basis van deze resultaten en de terreincontrole van potentieel geschikt leefgebied stelden we een translocatieplan op.

Eerste resultaten van de dagvlindermeetnetten: heel wat soorten gaan sterk achteruit

De eerste resultaten van de gloednieuwe dagvlindermeetnetten zijn jammer genoeg voor de meeste soorten niet zo positief. Gelukkig zijn er ook dagvlinders die het goed doen.

Indicator in de kijker: Oppervlakte gerealiseerde natuurinrichtingsprojecten

De oppervlakte gerealiseerde natuurinrichtingsprojecten kent een sprongsgewijze, positieve evolutie. In 2021 steeg de totale gerealiseerde oppervlakte tot 6.209 ha. Als alle lopende projecten zullen uitgevoerd zijn, kan deze oppervlakte toenemen tot ongeveer 14.300 ha.

Onze bossen houden niet van extreem weer

In 2021 volgden we de gezondheidstoestand op van 1473 bomen in 75 meetpunten. De belangrijkste maat hiervoor is de bladverliesscore. Bomen met meer dan 25% bladverlies beschouwen we als beschadigd. In 2021 was één boom op vijf beschadigd (19,9%), zomereik scoorde het slechtst.

Ga mee op invasieve-soorten-safari

Op 20-22 mei gaan overal in Europa bioblitzen door in Natura-2000 of andere beschermde natuurgebieden, met de bedoeling zoveel mogelijk invasieve soorten te rapporteren.
In België zijn er twee bioblitzen, op zaterdag 21 mei in het Westhoekreservaat en op zondag 22 mei langs het oude kanaal Charleroi-Brussel, een groen-blauwe corridor in het stroomgebied van de Zenne.

Meer oude bossen door een betere kartering

Sommigen bossen in Vlaanderen zijn eeuwenoud, terwijl andere pas in de 20ste eeuw ontstonden. De kaart van de bosleeftijd is een belangrijke hulp voor het bosbeheer en -beleid, maar de 20 jaar oude digitaliseringen waren aan een controle en een update toe. Daaruit bleek dat de oppervlakte bos ontstaan vóór 1850 toenam van 31.749 ha (versie 2001) tot 32.958 ha (versie 2021).

Gestresseerde beukzaailingen herstellen met en zonder groeicompensatie

Klimaatverandering brengt meer extreme en wisselende weersomstandigheden met zich mee. De vraag is niet enkel wat die met een plant doen, maar ook hoe de plant erna recupereert. We onderzochten bij zaailingen van beuk de gevolgen van een verhoogde temperatuur in het voorjaar én van een late voorjaarsvorst.

To fly or not to fly? That is the question

Het INBO wil duurzamer worden, en gebruikt hiervoor de Sustainable Development Goals of SDG’s als kapstok. We formuleerden acties voor ons aankoopbeleid, ons gebouw- en terreinbeheer, de organisatie van evenementen, gender- en diversiteitsbeleid, … Ook op het vlak van mobiliteit keken we hoe we meer duurzame keuzes kunnen maken. Hoe willen we vanaf nu omgaan met onze vliegtuigreizen?