Nieuws

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief december 2020 verschenen

eDNA-detectie helpt bij vroegtijdig opsporen van Afrikaanse klauwkikker

Een grote populatie Afrikaanse klauwkikkers werd ontdekt in een vijver in La Chapelle-d’Armentières (Noord-Frankrijk). Het INBO zet in de grensstreek eDNA technieken in om de klauwkikker tijdig te kunnen opsporen en gepast te kunnen ingrijpen.

Nieuwe Biologische Waarderingskaart en Natura 2000-habitatkaart

Sinds 11 december is de uitgave 2020 van de Biologische Waarderingskaart (BWK) en de Natura 2000-habitatkaart beschikbaar.De nieuwe uitgave van beide kaarten is vrij beschikbaar en raadpleegbaar via de website van AGIV.

Stilstaand water staat niet stil (Watervlakken 1.1)

Watervlakken 1.0 was de eerste gegeorefereerde kaartlaag van alle stilstaande wateren in Vlaanderen. Ons grondgebruik is echter een dynamisch gegeven: nieuwe watervlakken worden gegraven en bestaande veranderen van vorm, functie of verdwijnen. Daarom stellen we u voor: Watervlakken 1.1.

Natuurrapport 2020: De Vlaamse biodiversiteit heeft nood aan een nieuw verhaal

Aan de hand van meer dan 150 indicatoren brengt het Natuurrapport 2020 de toestand van de Vlaamse biodiversiteit uitgebreid in beeld. De cijfers tonen aan dat het natuurbeleid dringend nood heeft aan een nieuwe aanpak. Het rapport schuift een aantal aanbevelingen naar voor die geënt zijn op de nieuwe Europese biodiversiteitsstrategie 2030.

Nieuwe technologieën voor tracking van grote grazers en monitoring van natuurgebieden

Afgelopen zomer werden vier runderen, drie schapen en twee paarden uitgerust met moderne GPS-halsbanden in de natuurgebieden Westhoek, bos t’ Ename, Hochter Bampt en de Kalmthoutse Heide.We hopen dat deze nieuwe en innovatieve technologieën inzichten opleveren voor het natuurbeheer van de toekomst. Beheerders tonen interesse en zien kansen voor beter beheer op basis van nauwkeurige data.

Spork afkomstig uit Italië niet beter aangepast aan zomerdroogte dan lokale herkomst

Met de klimaatwijziging krijgen we intensere droogteperiodes, gevolgd door korte maar hevige regenval. We onderzochten of het aanplanten van zuidelijke herkomsten van bomen en struiken in Vlaanderen, als anticipatie op deze zomerdroogtes, zinvol zou zijn. De veronderstelling is dat zuiderse herkomsten hitte en droogte beter kunnen doorstaan, maar klopt die ook?

Exotische rivierkreeften: meer kennis nodig voor een beter beheer

De verspreiding van deze uitheemse rivierkreeften in Vlaanderen is nog slecht gekend, al geven toevallige waarnemingen, vooral bijvangsten, aan dat sommige soorten nu al een belangrijke plaats in onze watersystemen bekleden. Hoog tijd dus om deze exotische kreeften beter en op een systematische manier in Vlaanderen op te volgen.

Advies in de kijker: het kweken van vliegend hert als herstelstrategie

In Huizingen verdween een belangrijk deel van de habitat van het vliegend hert. De gemeente stelde een herstelstrategie op. Die bestaat uit herstel van de habitat, aanleg van broedhopen in de omgeving, en een kweekprogramma. In dit advies beschrijven we op welke manier de kweek het best gebeurt, o.a. om een voldoende genetische variatie te verzekeren. Daarnaast bekijken we hoe het opnieuw uitzetten kan gebeuren en welke opvolging noodzakelijk is.