Nieuwsbrief maart 2024

Bufferzones alleen kunnen de natuur niet beschermen tegen pesticiden

Het INBO publiceerde een studie over de impact van pesticiden op natuur en mens, en de rol van bufferzones.

De impact van pesticiden is moeilijk te onderscheiden van andere invloeden, omdat ze tegelijk inwerken. Toch tonen tal van studies zorgwekkende verbanden tussen het gebruik van pesticiden en de toestand van zoogdieren, vogels, amfibieën, vissen, ongewervelden, planten en schimmels. Pesticiden worden doorgegeven in het hele voedselweb. Ze leiden niet alleen tot directe sterfte, maar ook tot aantasting van essentiële functies zoals oriëntatievermogen en voortplanting. Veel pesticiden worden eerst toegelaten en later weer verboden omdat de langetermijntoxiciteit pas dan duidelijk wordt. Er is ook synergetische toxiciteit mogelijk van meerdere pesticiden samen, inclusief van residuen van ondertussen verboden pesticiden.

Bufferzones die breed genoeg zijn om de drift van pesticiden op te vangen zouden bijna heel Vlaanderen innemen. De studie concludeert dat het terugdringen van de impact op drie niveaus moet gebeuren.

  1. Verminder het gebruik van pesticiden.
  2. Neem alle voorzorgen om verliezen te minimaliseren wanneer toch pesticiden gebruikt worden.
  3. Gebruik bufferzones wanneer er toch nog verliezen zijn.

Filip Debruyne, Myriam Dumortier

Meer lezen: Debruyne F., Lauwers L., El Bakkali C., Wils C., Dumortier M. (2023). Naar minder impact van pesticiden op natuur en mens. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2023 (28). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Beeld boven: Myriam Dumortier

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}