Nieuwsbrief maart 2024

INBO trekt WILDCARD

Heel wat afgelegen landbouwgronden en bossen in Europa zijn de laatste decennia verlaten en overgelaten aan spontane successie.

Deze processen zorgen voor meer lokale koolstofopslag maar ook voor belangrijke veranderingen in het landschapsbeeld en de biodiversiteit. De plaatselijke bevolking ziet het echter vaak met lede ogen aan, en associeert deze ‘rewilding’ vooral met verhoogde risico’s op bosbrand, wildschade of predatoren.

Het nieuwe Horizon-project WILDCARD (2024-2027) wil een aantal van deze effecten beter kwantificeren door gerichte metingen in ‘rewilding’-gebieden in heel Europa. Op basis van de resultaten kunnen dan verschillende scenario’s worden gemodelleerd. Ook de socio- economische context wordt bestudeerd in gerichte casestudies en interactieve fora.

Het INBO is een van de zestien WILDCARD-partners. We richten ons vooral op de bepaling van boven- en ondergrondse koolstofstocks en -fluxes en de bijbehorende biodiversiteit in spontaan ontwikkelende bossen.

Kris Vandekerkhove

>> Het project WILDCARD

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}