Nieuwsbrief maart 2024

Hoe kunnen landbouwers groenblauwe maatregelen duurzaam in hun bedrijfsvoering integreren?

Heel wat beleidsplannen sturen aan op meer groenblauwe maatregelen in het landbouwgebied. Maar hoe kunnen landbouwers deze maatregelen duurzaam integreren in hun bedrijfsvoering? Het INBO verkende de mogelijkheden in een studie in opdracht van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

In het landbouwgebied zijn tal van groenblauwe maatregelen mogelijk. Ze variëren van botanisch waardevolle graslanden over faunagerichte maatregelen en koolstofrijke bemesting op akkers, tot hagen en houtkanten en herinrichting van grachten. Deze maatregelen ondersteunen niet alleen de biodiversiteit, maar ook de landbouw.

Aan de hand van de landbouweconomische data beschreven we vier herkenbare voorbeeldbedrijven voor Vlaanderen. Op basis van de bedrijfseigenschappen en de landschappelijke kenmerken ontwikkelden we voor elk bedrijf telkens een basispakket en een extra pakket groenblauwe maatregelen. Ten slotte berekenden we de bedrijfseconomische impact ervan.

We stelden vast dat groenblauwe maatregelen de bedrijfsvoering van suboptimale bedrijven duidelijk kunnen verbeteren. Voor sterk gespecialiseerde bedrijven ligt het veel moeilijker. Dit heeft te maken met de verhouding tussen enerzijds de landbouwkundige meerwaarde en de voorziene vergoeding voor de groenblauwe maatregelen en anderzijds de opbrengsten van de bedrijven. We stellen dus vast dat de trend naar schaalvergroting in de landbouw conflicteert met de beleidsdoelen om meer groenblauwe maatregelen in het landschap te integreren.

Myriam Dumortier

Meer lezen: Sannen K., Indeherberg M., Lauwers L. en Dumortier M. (2024). Verkenning van groenblauwe businessmodellen voor landbouwers. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2024 (9). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

(foto Mischa Indeherberg)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}