Nieuwsbrief maart 2024

Eerste resultaten van de plantenmeetnetten: stijgers en dalers

Via de soortenmeetnetten willen het INBO en Natuur en Bos betrouwbare informatie verzamelen over 24 prioritaire plantensoorten in Vlaanderen. Vrijwilligers tellen deze soorten via een gestandaardiseerde methode onder coördinatie van Natuurpunt Studie. De plantenmeetnetten bestaan in totaal uit een 240-tal gebieden die om de drie jaar geteld worden.

De eerste resultaten geven aan dat er zowel stijgers als dalers zijn. Als we de totale populatiegroottes voor Vlaanderen vergelijken tussen de periodes 2016-2018 en 2019-2021 zien we:

  • een matige tot sterke toename voor 11 plantensoorten: kleine schorseneer, stekende bies, welriekende nachtorchis, witte waterranonkel, duingentiaan, harlekijn, polei, koprus, gesteelde zoutmelde, veenmosorchis en purperorchis
  • een matige tot sterke afname voor 10 plantensoorten: klimopklokje, moerassmele, grote bremraap, honingorchis, kleine wolfsklauw, driekantige bies, slank wollegras, spits fonteinkruid, fijn goudscherm en plat fonteinkruid
  • een stabiele toestand voor 3 plantensoorten: krabbenscheer, ronde zegge en weegbreefonteinkruid

Toon Westra, Wouter Van Landuyt, Roosmarijn Steeman, Sam Van de Poel en Hans Van Calster

Meer lezen: Westra, T., et. al. (2023). Resultaten van de plantenmeetnetten in Vlaanderen. Periode 2016 ‐ 2021. Rapporten van het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek 2023 (51). Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek, Brussel. DOI: 10.21436/inbor.99216099

Beeld boven: purperorchis (foto Wouter Van Landuyt)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}