Nieuwsbrief november 2022

Advies in de kijker: Voorstellen om Bermbesluit aan te passen in functie van wilde bestuivers

Verschillende studies wijzen erop dat het niet goed gaat met de insectenpopulaties. Ook de wilde bestuivers staan onder druk. Het Vlaams actieplan voor wilde bestuivers voorziet een wetenschappelijke evaluatie en herziening van het Bermbesluit om publieke bermen zo goed mogelijk te beheren in functie van wilde bestuivers. In dit advies geeft het INBO aan hoe dit kan.

We stellen voor om de maaidatums af te stellen op de aanwezige vegetaties, en om zo te komen tot vegetaties die goed zijn voor wilde bestuivers. Waar die gewenste vegetaties nu al aanwezig zijn, kan je kiezen voor een onderhoudsbeheer. Waar ze nog niet aanwezig zijn, is een omvormingsbeheer nodig om soortenarme en productieve vegetaties in de bermen bloemrijker te maken.

Verder stellen we voor om de generieke maaidatums van het Bermbesluit (voor bermen zonder kennis van de vegetatie) aan te passen : eerste maaibeurt vanaf begin juli en tweede maaibeurt vanaf half oktober (terwijl dit nu 15 juni en 15 september is).

Ook meer variatie in de structuur van de vegetatie op bermen is een meerwaarde voor wilde bestuivers: graslandvegetatie mengen met ruigte en/of struweel, en ook gefaseerd maaibeheer zorgt voor structuurvariatie.

Andy Van Kerckvoorde, Jan Van Uytvanck, Tim Adriaens, Dirk Maes, Frank Van de Meutter, Bart Vandevoorde & Maurice Hoffmann

>> Lees het integrale advies

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}