Nieuwsbrief november 2022

Handleiding humaan beheer invasieve diersoorten beschikbaar

Op de ‘Unielijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten’ staan soorten die een aantoonbare negatieve impact hebben op de inheemse Europese biodiversiteit. Het gaat dan o.a. om zoogdieren, vogels en vissen. Het beheer hiervan gebeurt volgens de drietrapsaanpak: preventie, snelle uitroeiing, populatiebeheer. Het doden van dieren vanuit natuurbehoudsdoelstellingen is echter vaak controversieel. Het moet effectief, efficiënt en tegelijk zo diervriendelijk mogelijk gebeuren. Een uitdaging, want hoe beoordeel je diervriendelijkheid?En hoe maak je deze balans op tussen impact op dierenwelzijn en de effectiviteit van beheer?

De Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) werkte voor de Europese Commissie een handboek uit met alle mogelijke maatregelen voor het beheer van invasieve diersoorten. Methodes voor populatiebeheer zoals vangst, afschot, habitatmanipulatie of het gebruik van gif werden bekeken, maar ook de verschillende handelingen na vangst zoals sterilisatie, verstikking of het opnieuw huisvesten in gevangenschap. De methodes werden getoetst op toepasbaarheid en welzijnsaspecten.

IUCN stelt een instrumentarium voor van 32 maatregelen voor de 22 gewervelde uitheemse soorten van de Unielijst. Het bevat informatie over hun humaan karakter en doeltreffendheid voor verschillende beheersdoelstellingen.

In opdracht van IUCN en in samenwerking met de European Association for Zoos and Aquaria (EAZA) toetste het INBO deze handleiding aan de realiteit in de Atlantische biogeografische regio. Dit gebeurde via een participatieve workshop met de belangrijkste belanghebbenden voor het beheer van deze soorten in Frankrijk, België, Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. We bekeken welke van de soorten in de regio voorkomen en welke methodes wettelijk toegestaan zijn. Ook verzamelden we goede beheerpraktijken uit de regio die mee in de regionale versie van het handboek beschreven staan. Op 12 juli 2022 organiseerde het INBO ook mee de eindconferentie van dit project.

Het EU handboek kan geraadpleegd worden op de website van het European Alien Species Information Network (EASIN). Je kan er ook het handboek aangepast aan de Atlantische biogeografische regio, en dus op Vlaanderen van toepassing, vinden samen met toegankelijke brochures die per soort een overzicht geven van de mogelijke maatregelen.

Tim Adriaens

Beeld boven: stierkikker (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}