Nieuwsbrief november 2022

Vrijwilligers invasieve soorten: Wie zijn ze? Wat drijft hen?

Vrijwilligers zijn onmisbaar in het opsporen en in kaart brengen van invasieve soorten. Ze spelen soms ook een actieve rol bij het vangen, bestrijden en verwijderen van deze pestsoorten. Op Schotse zeevogeleilanden verwijderen mensen bijvoorbeeld de invasieve struikmalva om broedende papegaaiduikers te beschermen. In Zuid-Afrika willen vrijwilligers het unieke fynbos ontdoen van invasieve bomen. In Vlaanderen sporen de vespawatchers nesten van Aziatische hoornaar op zodat ze verwijderd kunnen worden.

Deze vorm van burgerparticipatie draagt bij tot ruimere bewustwording en stimuleert ook tot meewerken aan het beheer. Het vinden, werven en onderhouden van zo’n korps van toegewijde vrijwilligers is een uitdaging. Weten wat hen motiveert kan helpen om taken en rollen af te stemmen op ieders interesse.

Een multidisciplinair team van invasiebiologen en sociale wetenschappers van het AlienCSI COST netwerk onderzocht de motivatie van vrijwilligers. Het team vond in de literatuur 264 motivaties. Over het algemeen passen de motivaties in drie grote thema's: milieuoverwegingen, sociale motivaties en persoonlijke redenen. Sommige motivaties, zoals buiten zijn, nieuwe mensen leren kennen, zorg dragen voor een natuurgebied, iets bijleren en plezier maken, sluiten aan bij andere vormen van vrijwilligerswerk in de natuur. Toch blijken invasievesoorten-vrijwilligers uniek te zijn in hun wens om deel te nemen aan de bestrijding en uitroeiing van de invasieve exoten en om de inheemse biodiversiteit te beschermen op de plaatsen die zij waarderen.

Tim Adriaens

Meer lezen: Anđelković AA, Lawson Handley L, Marchante E, Adriaens T, Brown PMJ, Tricarico E, Verbrugge LNH (2022) A review of volunteers’ motivations to monitor and control invasive alien species. NeoBiota 73: 153-175.

>> Blogpost 


(ook op: EurekAlert, AlphaGalileo, Facebook and Twitter)

Beeld boven: Bestrijding van reuzenberenklauw in Noord-Frankrijk (foto INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}