Nieuwsbrief november 2022

Natuurbeheer - Praktijk en wetenschap hand in hand

Waarom zijn waterplassen en moerassen zo belangrijk? Is het huidige natuurbeheer nog geschikt in tijden van klimaatverandering? Wat is het probleem met stikstof en fosfor? Mag natuur niet wat wilder zijn? En waarom is natuurherstel even belangrijk als natuurbeheer?

Het boek ‘Natuurbeheer - Praktijk en wetenschap hand in hand’ gaat in op actuele en prangende vragen waarmee natuurbeheerders, onderzoekers en beleidsmakers worden geconfronteerd. In deze derde, volledig herwerkte editie van het bekende naslagwerk ‘Natuurbeheer’ legt Jan Van Uytvanck – samen met heel wat coauteurs – een brede basis voor de ontwikkeling van beheervisies en -maatregelen bij onze belangrijkste ecosystemen, zoals wetlands, graslanden, heiden, bossen en duinen. Belangrijke hedendaagse topics zoals de herwaardering van natuurlijke processen, de rol van grote grazers en klimaatadaptief natuurbeheer worden daarbij niet uit de weg gegaan. Ook rewilding komt aan bod.

Voor beheerders, onderzoekers en beleidsmakers is ‘Natuurbeheer – Praktijk en wetenschap hand in hand’ een must-have. De auteurs van dit boek steunen op jarenlang wetenschappelijk onderzoek én praktijkervaring. Je vindt er ook knappe illustraties, verklarende grafieken en kaarten in terug.

Het boek wordt uitgegeven bij Sterck & De Vreese, kost € 65, en is verkrijgbaar in de boekhandel en online vanaf einde november.

cover boek JVU

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}