Nieuwsbrief november 2022

Zwarte populier verjongt massaal ondanks droge zomer

De zwarte populieren langs de Grensmaas zorgden dit jaar voor een ongeziene, massale verjonging op de zandafzettingen die ontstonden na het zomerhoogwater van 2021: duizenden nieuwe zaailingen op de lage oevers doorstonden de extreem droge zomer van dit jaar.

De herintroductie van zwarte populier zo’n 20 jaar geleden creëerde niet alleen een geschikte zaadbron, maar deze pionier speelt ook een cruciale rol bij de eiland- en rivierduinvorming binnen het zomer- en winterbed. Dit kan je duidelijk zien bij Negenoord Kerkeweerd in Dilsen-Stokkem. De bomen zorgen voor een natuurlijke dijk, veranderen de hydrodynamiek, stimuleren zandafzetting. Ze dragen zo bij aan een variatie aan habitats en meer biodiversiteit in het rivierlandschap.

In opdracht van de Vlaamse Waterweg volgt het INBO de ontwikkeling van de jonge populieren nauwgezet op. Het is nu afwachten of de zaailingen de begrazingsdruk van runderen en paarden, de verwachte hoge waterstanden en krachtige stroomsnelheden van de komende winter zullen overleven.

An Vanden Broeck, Alexander Van Braeckel, Dries Adriaens

Meer lezen: Vanden Broeck A., Cox K., Van Braeckel A., Neyrinck S., De Regge N., Van Looy K. (2021). Reintroduced Native Populus nigra in Restored Floodplain Reduces Spread of Exotic Poplar Species. Frontiers in Plant Science. 15 Jan 2021.

Beeld boven: Brede gordel van kiemplanten van zwarte populier op de nieuwe rivierduin in Negenoord / Kerkeweerd (september 2022).
Het INBO volgt de bodemcondities en ontwikkeling van de zaailingen nauwgezet op (foto INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}