Nieuwsbrief november 2022

Levende collecties van bomen en struiken in kaart gebracht

Al tientallen jaren staat het INBO in voor de aanleg, de selectie, de opvolging en het beheer van levende collecties van bomen en struiken. Er bestaan 3 types collecties:

  • Vlaams bosbouwkundig uitgangsmateriaal, de bomen/struiken waar zaad of stek wordt geoogst voor de opkweek van bosplantsoen
  • Proefpercelen ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek rond selectie en veredeling van bosboomsoorten en, meer recent, klimaatadaptatie van bomen en struiken
  • Basiscollecties voor het behoud van waardevolle en/of zeldzame genotypes van boom- en struiksoorten die in het verleden als uitgangspunt van veredelingsprogramma’s dienden

Doorheen de jaren is veel informatie verzameld over deze collecties. Die was echter niet altijd onder digitale vorm beschikbaar en was vaak verspreid over diverse afzonderlijke databases. Zo is er het Register van het Bosbouwkundig Uitgangsmateriaal, en zijn er verschillende datasets van metingen en observaties uitgebouwd door verschillende onderzoekers van het INBO.

In een eerste fase digitaliseerden we al deze gegevens en brachten ze samen in een metadatabank. De volgende stap was het georefereren van deze metadatabank met de ligging van alle collecties op de kaart van België.

De kaart Genenbronnen Bosbouw kan door iedereen online en interactief worden geraadpleegd via het geoportaal van Geopunt Vlaanderen. Meer informatie, de toegang tot de metadatabank en het geoportaal, kan je vinden op onze website.

Bart De Cuyper

Beeld boven: INBO proefkwekerij bomen in Grmminge (foto INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}