Nieuwsbrief november 2022

Indicator in de kijker: Trend Zuid-Europese libellensoorten

De indicator “Trend Zuid-Europese libellensoorten” toont de trend van het aantal zuiderse libellensoorten waargenomen in Vlaanderen sinds 1984. Populaties van deze soorten waren tot dan onbekend in Noordwest-Europa. Onder invloed van de klimaatverandering trekken een aantal zuiderse libellensoorten noordwaarts, en sommige soorten blijven hier ook. Zowel het aantal soorten als het aantal vindplaatsen van elk van deze zuiderse soorten nam duidelijk toe sinds 1980.

Ook in 2021 zagen we deze groep zuiderse libellen op zeer veel locaties. Het totale aantal soorten lag nog nooit zo hoog en vijf soorten kenden hun ruimste verspreiding in Vlaanderen sinds de waarnemingen:

  • zwervende pantserjuffer
  • gaffelwaterjuffer
  • zuidelijke keizerlibel
  • vuurlibel
  • zuidelijke heidelibel

Hun toename blijft zich dus voortzetten.

Lieve Vriens

>> Naar de indicator

Beeld boven: vuurlibel (foto Lars Soerink - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}