Nieuwsbrief september 2023

Indicator in de kijker: Trend visindex Zeeschelde

De visindex beoordeelt de ecologische kwaliteit van het visbestand in de Zeeschelde ten opzichte van een referentiesituatie. De score kan variëren tussen 0 (slecht) en 1 (goed). Onder 0,5 is de kwaliteit ontoereikend. Meerdere bemonsteringen in de brakke, zwak brakke en zoetwaterzone, leiden jaarlijks tot een zonespecifieke visindex.

De bemonstering van het visbestand gebeurt op zes plaatsen: één locatie in de brakke zone (tussen Hansweert en Antwerpen), twee in de zwak brakke zone ( van Antwerpen tot aan de Durmemonding voorbij Temse) en drie locaties in de zoetwaterzone (tussen Temse en Merelbeke). De bemonstering gebeurt telkens in het voorjaar, de zomer en het najaar.

In 2022 lag de ecologische kwaliteit in de zoetwaterzone heel wat lager dan de voorgaande jaren. Deze zone haalt nu een ‘ontoereikende kwaliteit’. De stroomafwaarts gelegen zwak brakke en brakke zones scoren beter dan in 2021 en halen opnieuw een ‘matige kwaliteit’.

Lieve Vriens

>> Naar de indicator

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}