Nieuwsbrief september 2023

'Waardencrisis' aan de basis van de biodiversiteits- en klimaatnoodtoestand

Een nieuwe publicatie in het toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift Nature, waar ook het INBO aan meewerkte, laat zien hoe de actuele, eenzijdige waarderingsmethoden van de natuur bijdragen aan de biodiversiteits- en klimaatcrisis. De natuur uitdrukken in louter euro’s of enkel Rode Lijst-soorten gaat voorbij aan de totale waarde. Eenzijdige waarderingen polariseren discussies en blokkeren oplossingen voor biodiversiteitsverlies en klimaatverandering.

De auteurs stellen dat besluitvorming op basis van meervoudige natuurwaardering essentieel is voor het aanpakken van de wereldwijde biodiversiteitscrisis en klimaatnoodtoestand.

Ook in Vlaanderen gaat dit op. Onze analyse toont dat het vasthouden aan indicatoren die gebaseerd zijn op economische winsten enerzijds of zeldzame soorten anderzijds, voorbij gaat aan de complexere relaties van onze maatschappij met natuur. De recente discussies bij het uitrollen van de Europese Natuurherstelwet illustreren bijvoorbeeld dat eenzijdige stellingnames contraproductief zijn en zelfs de realisatie van de wet in de weg kunnen staan.

Ook het Natuurrapport 2023 toont duidelijk aan dat initiatieven effectiever zijn als diverse actoren mee de waarden van natuur en landschap bepalen. Als we landbouwers, stedelingen, ondernemers,... kortom een grote verscheidenheid aan mensen willen samenbrengen voor meer en betere natuur, moeten ze wel eerlijk mee kunnen bepalen wat ‘meer en betere natuur’ dan concreet betekent. Met enkel het tellen van euro’s en soorten krijgen we conflicten niet langer opgelost.

Sander Jacobs

>> Lees het persbericht op de INBO-website en het artikel in Nature (ook in PDF-formaat)

Beeld boven: herder op de Mechelse Heide (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}