Nieuwsbrief september 2023

Lokale herkomst produceert meer en lichtere zaden, ook onder droogtestress

Sporkehout is een struiksoort die in Vlaanderen algemeen voorkomt. Je vindt de soort in bijna heel Europa, met uitzondering van het grootste deel van Italië en Griekenland.

Het INBO voerde een proef uit met drie herkomsten: een Vlaamse, een Zweedse en een Italiaanse. Zaden geoogst in deze drie regio’s werden bij het INBO opgekweekt.  Van elke herkomst lieten we een helft van de planten opgroeien onder normale omstandigheden, en een helft onderging droogtestress. Onder beide omstandigheden produceerde de Vlaamse herkomst meer bessen dan de twee andere herkomsten. Bovendien waren de zaden van de Vlaamse herkomst lichter in gewicht.

Dit laatste stelden onderzoekers ook vast bij beuk: in het centrum van het verspreidingsgebied in Europa vielen de beukennoten wat lichter uit dan meer aan de randen. Het lijkt erop dat in minder gunstige regio’s zwaardere zaden met meer reserves nodig zijn om goed te kiemen en groeien.

In de sporkehoutproef stelden we ook vast dat droogtestress zorgde voor een lager aantal bessen, zowel in het jaar van de droogtestress zelf, als tot twee jaar na de droogte. Opvallend is wel dat het aantal zaden per bes niet verminderde en het gewicht van een bes niet veranderde door het watertekort.

Deze resultaten wijzen erop dat verschillende herkomsten zich anders kunnen gedragen. Om te kunnen inschatten wat transport van dergelijke zaden naar andere regio’s voor gevolgen heeft op de latere struiken en bomen, en bij uitbreiding bossen, is het zinvol om dit te testen in proefaanplantingen. Om reacties op het toekomstige klimaat in Vlaanderen in te schatten kunnen gecontroleerde proeven zoals temperatuur- en droogteproeven ons helpen.

Kristine Vander Mijnsbrugge

Meer lezen:

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}