Nieuwsbrief september 2023

PARTRIDGE-maatregelen trekken meer overwinterende vogels aan in landbouwgebied

Akkervogels gaan overal in Europa sterk achteruit. Maatregelen zijn nodig om deze achteruitgang te stoppen en om te keren. Tijdens het Europese Interregproject PARTRIDGE (2016-2023) testten we verschillende maatregelen uit op demonstratielocaties in Vlaanderen, Nederland, Engeland, Schotland en Duitsland. We creëerden er hogekwaliteithabitat voor akkervogels zoals bloemenblokken en keverbanken. In Vlaanderen deden we dat in Ramskapelle en Isabellapolder. Tijdens de winter voerden we punttellingen uit in deze demogebieden en nabijgelegen referentiegebieden waar geen specifieke maatregelen genomen waren. We keken specifiek naar 27 vogelsoorten die in de winter algemeen voorkomen in landbouwgebied.

We stelden vast dat zones met de gerichte maatregelen meer vogels aantrekken dan de standaard landbouwgebieden. Vooral zaadetende vogelsoorten maken er veelvuldig gebruik van. We troffen gemiddeld meer soorten van deze groep aan op of nabij de maatregelen, en hun densiteiten lagen 6 tot 42 maal hoger. Voor vogels die niet primair van zaden afhangen, is het resultaat subtieler. Het aantal soorten ligt gemiddeld overal hoger op of nabij de maatregelen. In alle PARTRIDGE-demogebieden samen ligt het aantal individuele vogels ook ongeveer 30 % hoger. In Vlaanderen is er geen verschil in het aantal individuele vogels tussen de demogebieden en de referentiegebieden.

Luc De Bruyn

Meer lezen:

Foto boven: Patrijs (foto Glenn Vermeersch)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}