Nieuwsbrief september 2023

Advies in de kijker: Vogelkersheksenbezem

In mei 2023 werden in een zaadboomgaard in Dentergem misvormde vruchten opgemerkt bij Europese vogelkers. Het bleek te gaan om de vogelkersheksenbezem, een ziekte veroorzaakt door de schimmel Taphrina padi (Jacz.) Mix.

Later is deze schimmel ook vastgesteld in een zaadboomgaard in Oud-Heverlee. Dat doet vermoeden dat deze schimmel mogelijk ook aanwezig is in nog andere zaadboomgaarden. Hoewel het effect ervan op de algemene vitaliteit van de plant klein is, kan deze wel een grote impact hebben op de zaadzetting. Bij vergaande infectie wordt een groot deel van het zaad steriel, wat nefast is voor de zaadoogst. 

Dit advies moet de beheerders bewust maken van deze plantpathogeen. We stellen beheersmaatregelen voor om de verspreiding van de infectie te beperken.

Hannes Wilms, Annelore De Ro, Arthur De Haeck & An Vanden Broeck

Lees meer: Advies over de vogelkersheksenbezem, een schimmelziekte bij Europese vogelkers

Beeld boven: Vervorming van het vruchtbeginsel, de gal verkleurt wit/rood. De foto werd genomen in Heverlee (Hannes Wilms, INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}